Region15 Landscapes, Photo by:idepoo team Region15 Landscapes, Photo by:idepoo team
 

شهرداری منطقه 15

پهنه سرسبز جنوب شرق تهران
با بیش از 517 هکتار فضای سبز و 119 پارک، بوستان و ...
شهرداری منطقه 15 تهران
خدمتگزاران صادق مردم پایتخت
 
اخبار ویژه
اخبار منطقه
اخبار ناحیه
اخبار بانوان

تبلیغات

تکریم ارباب رجوع و خدمات شهروندی

شهرسازی

حمل و نقل و ترافیک

عوارض

اطلاعات جغرافیایی

مدیریت شهری

تکریم ارباب رجوع

اطلاع رسانی

دیگر پیوندها

نقشه ادارات

تا رسیدن به مقصد،
در کنار شهروندانمان
خواهیم ماند...

شهرداری منطقه 15

شهردار منطقه 15 تهران

Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها