اهداف ،چشم انداز،وظایف

چشم انداز

-     توسعه فضاهاي سبز و تقويت روحيه سرزندگي و شادابي در منطقه با گسترش فضاهاي عمومي
-     خلق محيطي سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده در سطح منطقه و حرکت به سوي محيط زيست پايدار
-     ايجاد منطقه اي امن و ایمن در برابر انواع مخاطرات و آسیب های فرهنگی - اجتماعی و زیست محیطی با شهروندان آگاه ، مشارکت جو و مسئول
-     گسترش معماري اصيل با هويت ايراني- اسلامي در سطح منطقه با تاکيد بر فضاهاي عمومي
-     تجهيز محورهاي شهري و روان سازي نسبی ترافيک همراه با سرويس دهی مناسب و سايط نقليه همگاني
-     منطقه با سکونت پایدار ، تجارت فرا منطقه ای ، تفریحی - فراغتی
-     کیفیت زندگی مناسب ، بهبود نسبی امکانات خدمات عمومی ، نفوذ تجاری و اقتصادی

ماموريت

-     ايجاد هماهنگي رشد جمعيت و ظرفيت سکونتگاهي منطقه
-     ايجاد هماهنگي در سرانه هاي خدماتي و فضاي سبز به منظور جمعيت ساکن
-     افزايش جذابيت هاي مکاني و آسايش محيطي براي سکونت درمنطقه
-     ايجاد فرصت هاي شغلي با استفاده از صنايع سازگار با محيط زيست پايدار
-     گسترش فعاليت هاي صنعتي پاک در مقياس فرا منطقه اي
-     توسعه و ترويج فضاهاي سکونتگاهاي اداري و خدماتي پايدار
-     نگهداري فضاهاي تاريخي و فرهنگي ارزشمند معاصر
-     برقراري امنیت و آسايش محيطي در محيطهاي سکونت کار و فراغت
-     ايجاد محيط امن و آرام سکونتگاهي
-     ترويج ايجاد فضاهاي فراغتي در کنار سکونت گاهها و محيط کار
-     پايداري اماکن عمومي و خصوصي در برابر سوانح طبيعي
-     توسعه ضوابط و مقررات ايمني ساخت و ساز
-     ترويج الگوي ايمن و پايداربراي ساکن عمومي و خصوصي
-     تنوع دسترسي به فضاهاي خدماتي و نيازهاي مردم ساکن در منطقه
-     احداث پارکينگ هاي طبقاتي در سطح منطقه

اهداف

-     ارتقا و تقويت نقش کار و فعاليت و تجهيز سکونت گاهها در منطقه با استفاده مناسب از ظرفيت ها و سرمايه هاي فيزيکي، اجتماعي، انساني و مالي-اقتصادي شهر
-     ارتقاء و حفظ، همراه با استفاده صنايع دانش پايه در محدوده صنعتي شرق منطقه
-     دسترسي آسان داخلي و خارجي به منطقه همراه با افزايش نفوذپذيري محلات
-     بهسازي محيط زيستي و تجميع قطعات ريزدانه منطقه همراه با بهسازي، نوسازي و بازسازي محله هاي وحيديه و مجيديه
-     ارتقاء ايمني و استحکام محيط سکونت و استراحت، کار و فعاليت و گذران اوقات فراغت منطقه
-     حفظ هويت تاريخي-فرهنگي منطقه(ساماندهي بافت هاي با ارزش منطقه)
-     ساماندهي آبهاي روان و قابل استفاده در سطح منطقه
-     بهبود وضعتيت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل ونقل عمومي و همگاني با توجه به زيرساخت ها
-     جلب مشارکتهاي مردمي
-     توسعه فضاهاي سبز، ورزشي و فراغتي
-     بررسي و شناخت زمينه هاي ايجاد مشاغل مولد با رويکرد اشتغالزايي و بسط مباحث کارآفريني
-     ترويج جنبش ايجاد باغ شهر با رويکرد حفظ محيط زيست
-     زمينه سازي حضور مشتاقانه سرمايه گذاران در پروژه هاي مشارکتي در سطح منطقه بمنظور دستيابي به درآمدهاي پايدار
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها