حمید سالکی

رئیس اداره HSE
 

حمید سالکی


رئیس اداره HSE


دریافت رزومه

ارتباط با ما