شماره تماس:

96023630

رایانامه:

sodeif
@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

  محمد صدیف

سمت:

  شهردارناحیه4

سوابق تحصیلی:

لیسانس علوم سیاسی 

تاریخ تولد:

 1358/06/19

تاریخ شروع فعالیت:

1395/3/11
به همت اداره امورشهری و محیط زیست ناحیه 4 و اداره بازیافت ناحیه و همکاری عوامل پیمانکار خدمات شهری شستشوی مخازن دبستان ...
به همت اداره امورشهری و محیط زیست ناحیه 4 و اداره بازیافت ناحیه آموزش تفکیک پسماند چهره به چهره به دانش آموزان در جشن ش...
به همت اداره امورشهری و محیط زیست ناحیه 4 و همکاری عوامل پیمانکار فضای سبز کاشت درخت در رفیوژ خ صالحی روبروی ناحیه 4 ان...
به همت اداره امورشهری و محیط زیست ناحیه 4 و عوامل پیمانکار فضای سبز ناحیه و جهت رفاه حال شهروندان حفر چاه آبخوری بوستان...
به همت اداره امورشهری و محیط زیست ناحیه 4 و با همکاری عوامل 137 و پیمانکار فضای سبز ناحیه و درخواست شهروندان تعویض لوله...
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها