شماره تماس:

96023630

رایانامه:

sodeif
@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

  محمد صدیف

سمت:

  شهردارناحیه4

سوابق تحصیلی:

لیسانس علوم سیاسی 

تاریخ تولد:

 

تاریخ شروع فعالیت:

1395/3/11

به همت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 4 و اداره آموزش شهروندی و مشارکتها بازدید کارشناس شهروندی ناحیه در مورخ 29/1/97 باز...
به همت اداره امور شهری و محیط زیست ناحیه 4 و واحد بازیافت ناحیه انتخاب همیاران بازیافت در مدرسه دخترانه امام رضا (ع) هم...
   به همت اداره بازیافت ناحیه 4 مراسم ویژه انتخابات شهرداران مدارس که با حضور شهردار محترم منطقه 15 و معاون اجتماعی و خا...
به همت اداره امورشهری و محیط زیست ناحیه 4 - اداره بازیافت توزیع مخزن جهت پسماند خشک به دبستان سمانه انجام گردید.
 به همت اداره امورشهری و محیط زیست و فضای سبز ناحیه 4 عملیات خشکه زنی و رفع خطر درخت خیابان خرد پیشه توسط عوامل فضای سبز...
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها