شماره تماس:

96023630

رایانامه:

sodeif
@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

  محمد صدیف

سمت:

  شهردارناحیه4

سوابق تحصیلی:

لیسانس علوم سیاسی 

تاریخ تولد:

 1358/06/19

تاریخ شروع فعالیت:

1395/3/11
خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری کارگاه مهارت حل مسئله در خانواده باحضور25نفر از اعضای کانون مادر وکودک نمود...
خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری کارگاه  مهارت ارتباط موثر باحضوربیش از40 نفر ازشهروندان درسرای محله رضویه ن...
کارگاه آموزشی کاشت بذر به کودکان در کانون مهد کودک محله مشیریه
خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری کارگاه  آموزشی پیشگیری از حوادث ترافیکی ویژه طرح جامعه ایمن برای کودکان ...
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها