شهروند گرامی دراین قسمت میتوانید،نام پرسنل را جست و جو کرده ومشخصات کامل آن را مشاهده نمایید

 امید علی   رحیم زاده
 معاون مالی و اقتصاد شهری
تلفن : 96023200  
پست الکترونیک : فکس
 پیمان   پورنصرخاکباز
 قائم مقام شهردار
تلفن : 96023030  
پست الکترونیک : فکس
 مرتضی   اصغری
 معاون توسعه منابع انسانی
تلفن : 96023080  
پست الکترونیک : فکس
 مسعود    رضایی
 معاون شهرسازی و معماری
تلفن : 96023300  
پست الکترونیک : فکس
 علیرضا    حلاجیان
 معاون فنی و عمرانی
تلفن : 96023270  
پست الکترونیک : فکس
 بهروز   نعیمی
 معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
تلفن : 96023040  
پست الکترونیک : فکس
 علی اکبر   کریمی پورزارعی
 معاون خدمات شهری و محیط زیست
تلفن : 96023370  
پست الکترونیک : فکس
 اکبر   مختاری
 معاون امور اجتماعي فرهنگي
تلفن : 96023445  
پست الکترونیک : فکس
 مسعود   لواف زاده
 معاون حمل ونقل ترافیک
تلفن : 96023400  
پست الکترونیک : فکس
  حسین    اقازاده
 مسئول دفتر و پيگيري امور
تلفن : 96023092  
پست الکترونیک : فکس
Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها