نحوه آشنایی شما با سایت از چه طریقی بود؟
به نظر شما اطلاعات و محتوی سایت جذاب و جدید می باشد؟
دسترسی شما به خدمات و بخش های مختلف سایت به چه نحوی بود ؟
آیا نحوه پاسخگویی سایت به سوالات و مشکلات طرح شده قابل قبول است ؟
به روز بودن اخبار سایت پرتال منطقه 15 را چگونه ارزیابی میکنید ؟بنظر شما طراحی قالب سایت نسبت به گذشته چگونه است؟به نظر شما تغییرات ایجاد شده درسایت و بخش های اضافه شده ملموس میباشد؟در مجموع به این پرتال چه امتیازی می دهید؟
ثبت نتايج  نمايش نتايج
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها