خدمات (کارنما)
خدمت قابل ارائه:خدمات دانشجویی -
اطلاعات مکانی و جغرافیایی
گیرنده خدمت :دانشجویان و محققین زمان نهایی
خدمت قابل ارائه :یک روز کاری
مدارک مورد نیاز :نامه دانشگاه و کارت دانشجویی
مکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه دوم زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقه
هزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت برنامه ریزی - کارشناس GIS
راه های پیگیری :آقای خوش طینت - شماره :


خدمات (کارنما)
خدمت قابل ارائه:خط کشی معابر، بررسی شبکه معابر -
اطلاعات مکانی و جغرافیایی
گیرنده خدمت :شهروندان محترم
خدمت قابل ارائه :30 روز کاری
مدارک مورد نیاز ::ندارد
مکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه دوم زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقه
هزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیک
راه های پیگیری :آقای خوش طینت - شماره :

خدمات (کارنما)
خدمت قابل ارائه:احداث و نگهداری مسیرهای دوچرخه -
اطلاعات مکانی و جغرافیایی
گیرنده خدمت :شهروندان محترم
خدمت قابل ارائه :15 روز کاری
مدارک مورد نیاز ::عکس - کارت ملی - آدرس محل سکونت
مکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه دوم زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقه
هزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیک
راه های پیگیری :آقای خوش طینت - شماره :

 خدمات (کارنما)
خدمت قابل ارائه:نصب تابلو های انتظامی و علائم راهنمایی و رانندگی، بررسی نصب موانع فیزیکی معابر
اطلاعات مکانی و جغرافیایی
گیرنده خدمت :شهروندان محترم
خدمت قابل ارائه :15 روز کاری
مدارک مورد نیاز :::ندارد
مکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه دوم زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقه
هزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیک
راه های پیگیری :آقای خوش طینت - شماره :

 


خدمات (کارنما)
خدمت قابل ارائه:آموزش ارتقاء فرهنگ ترافیک
اطلاعات مکانی و جغرافیایی
گیرنده خدمت :کودکان مدارس ابتدایی - رانندگان اتوبوس و اتومبیل های کرایه
خدمت قابل ارائه :بطور مستمر
مدارک مورد نیاز ::مکاتبه با آموزش و پرورش منطقه، تماس تلفنی با مدارس ابتدایی سطح منطقه جهت برگزاری برنامه نمایشی
مکان ارائه خدمت : زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقه
هزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیک
راه های پیگیری :آقای خوش طینت - شماره :

 
خدمات (کارنما)
خدمت قابل ارائه:مناسب سازی معابر - ورودی منازل معلولین و سالمندان
اطلاعات مکانی و جغرافیایی
گیرنده خدمت :معلولین و سالمندان
خدمت قابل ارائه :30 روز کاری
مدارک مورد نیاز ::کارت معلولیت - کارت عضویت در مرکز ضایعه نخاعی تهران - مدارک شناسایی
مکان ارائه خدمت : زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقه
هزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیک
راه های پیگیری :آقای خوش طینت - شماره :

 

Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها