ضلع جنوب میدان بسیج

تاکسی‌ها هنوز هم یکی از محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین وسال نقلیه عمومی در تهران هستند. البته در مقایسه با مترو و بی‌آرتی، هزینه‌ی استفاده از تاکسی بیشتر است، اما مزیت‌های خودش را دارد. مثلاً خیلی‌ها در ساعت‌های شلوغ و پررفت و آمد روز، ترجیح می‌دهند با صرف هزینه‌ی بیشتری، سفر راحت‌تری داشته باشند. شما با استفاده از تاکسی، دیگر با معضل ازدحام جمعیت رو‌به‌رو نیستید و می‌توانید تمام مسیر را تا مقصد موردنظرتان به راحتی توی ماشین بنشینید.پایانه بسیج،که در ضلع جنوب این میدان قرار دارد شامل تاکسی و ون هایی به مقصد،قیامدشت،مشیریه،رضویه،میدان خراسان،و تهرانپارس است.  

پایانه ثامن الحج

تاکسی‌ها هنوز هم یکی از محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین وسال نقلیه عمومی در تهران هستند. البته در مقایسه با مترو و بی‌آرتی، هزینه‌ی استفاده از تاکسی بیشتر است، اما مزیت‌های خودش را دارد. مثلاً خیلی‌ها در ساعت‌های شلوغ و پررفت و آمد روز، ترجیح می‌دهند با صرف هزینه‌ی بیشتری، سفر راحت‌تری داشته باشند. شما با استفاده از تاکسی، دیگر با معضل ازدحام جمعیت رو‌به‌رو نیستید و می‌توانید تمام مسیر را تا مقصد موردنظرتان به راحتی توی ماشین بنشینید.پایانه ثامن الحج خیابان خاوران، ضلع شمالی میدان آقا نور  استکه شامل تاکسی و ون هایی به مقصد،رسالت،پایانه خلجی،پل تهران نو،وچهارراه تهرانپارس دارد.

  

 

پایانه تاکسی خاوران

تاکسی‌ها هنوز هم یکی از محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین وسال نقلیه عمومی در تهران هستند. البته در مقایسه با مترو و بی‌آرتی، هزینه‌ی استفاده از تاکسی بیشتر است، اما مزیت‌های خودش را دارد. مثلاً خیلی‌ها در ساعت‌های شلوغ و پررفت و آمد روز، ترجیح می‌دهند با صرف هزینه‌ی بیشتری، سفر راحت‌تری داشته باشند. شما با استفاده از تاکسی، دیگر با معضل ازدحام جمعیت رو‌به‌رو نیستید و می‌توانید تمام مسیر را تا مقصد موردنظرتان به راحتی توی ماشین بنشینید.پایانه خاوران، در ترمینال خاوران قراردارد.که شامل تاکسی های به شهرری،قرچک،تهران نو میباشد