طرح تفضیلی منطقه

با توجه به پر بودن بافت های شهری شکل گیری کانون مسکونی و عملکردی شبکه معابر و درجه بندی عملکردی آنها وسایر ویژگی های منطقه بکارگیری یک روش واحد محله بندی و تقسیم کالبدی منطقه به محله های دارای مرکزیت مکانی توجیه پذیر نیست.


ادامه مطلب
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها