تاریخچه منطقه 15

تصاویر تاریخی منطقه 15

تصاویر خیابان پشتی کارخانه یخسازی در منطقه 15

جمعیت حاشیه نشین در منطقه 15

خیابان شهباز جنوبی در منطقه 15

خیابان شهباز جنوبی در منطقه 15

جوی آب در مجاورت کارخانه یخسازی منطقه 15

بررسی زمانی رشد منطقه نشان می دهد که گسترش بافت کالبدی منطقه 15 از حوالی سالهای 1340 شروع شده و تدریجا" بر سرعت آن افزوده می شود در دوره بعد از انقلاب اسلامی نیز شاهد دو مرحله از گسترش شتابان وبی برنامه منطقه در سالهای اولیه بعد از انقلاب و رشد تحت کنترل بعد از سالهای1370 هستیم .
بدیهی است خصلت اصلی و پیوسته رشد وشکل گیری منطقه درتمام این سالها با مو قعیت حاشیه ای و دروازه ای آن پیوند داشته است. تاجائیکه این امر درتعیین هویت وسیمای شهری منطقه نقش اصلی وقطعی پیدا کرده است. هسته های اولیه رشد منطقه از میدان خراسان و محور شوش و دسترسی به شهر ری شکل گرفته است.به طوریکه مساحت بافت شهری شکل یافته تا سال 1327حدود 36/38 هکتار بوده است که با توجه به مساحت کنونی 3544(هکتار) میتوان گفت تا آن تاریخ تنها اندکی بیش از یک درصد بافت شهری منطقه احداث شده است. جریان ساخت و سازها در محدوده مورد نظر از محور شهبازجنوبی تیر دوقلو به سمت داخل ناحیه خیابان شوش ومحور شهری ادامه می یابد. به طوریکه در سال 1345 مساحت بافت شهری ساخته شده به حدود چهاردرصد مساحت کنونی منطقه میرسد .
ادامه ساخت و سازها حول محورجاده خراسان وتکمیل بافت ناحیه یک وتکمیل نسبی بافت در محور شهر ری تا سال 1345مساحت بافت ناحیه ساخته شده را به 393 هکتار یا بیش از یازده درصد مساحت کنونی منطقه می رساند. در دوره‌ي بعد از اين تاريخ تا سال 1353 (سال تحولات اقتصادي ناشي از افزايش قيمت نفت) ، شكل‌گيري بافت شهري برنامه‌ريزي شده‌ي افسريه (در ادامه‌ي سياست نظامي‌گري و ساخت پادگانهاي بزرگ در جنوب شرق تهران) و توسعه‌ي بافت به صورت لكه‌هاي پراكنده دنبال مي‌شود تا جائيكه مساحت بافت ساخته شده در سال 1353 به بيش از 695 هكتار يا حدود 20 درصد مساحت كنوني منطقه مي‌رسد .
به عبارت ديگر طي مدت هشت سال مساحت بافت ساخته شده دو برابر مي‌شود كه نشان رشد چشمگير منطقه است. بعد از سال 1353 افزایش ناگهانی قیمت نفت موجب رشد انفجاری ونا متعادل شهری در تهران می شود واز جمله در جنوب شرق تهران نیز شاهد رشد چشمگیر شهرک های برنامه ریزی شده نظیر کیانشهر، مشیریه ، پادگانهای قصر فیروزه و بخش هایی از مسعودیه می شویم و دراوایل انقلاب، مساحت بخشهای ساخته شده به حدود 1763 هکتار یا نزدیک به 50 درصد مساحت کنونی منطقه میرسد. جریان رشد در محدوده مورد نظر با انقلاب اسلامی و با آزاد شدن بخش عمده محدوده 25 ساله طرح جامع شهر تهران در 1358 به سرعت گسترش می یابد .
در فاصله کوتاه پس از آزاد شدن محدوده 25 ساله طرح جامع شهر تهران، تقریباٌ تمامی سطح خالی منطقه به زیر ساخت و سازهای شهری می رودو تبد یل به بافت پر شهری می شود.در حالیکه تا سال 1358 تنها بخش بسیار کوچکی از محدوده کنونی منطقه (ناحیه1)دارای بافت پر شهری است.ودرسایر قسمتهای منطقه لکه های منفصلی از ساخت وسازهای شهری وجود دارد. بيشترين شتاب افزايش جمعيت منطقه مربوط به سالهاي دهه 1350 و اوايل دهه 1360 مي‌باشد.مشكلات و محدوديتهاي ساخت و ساز مسكن و سكونت در محدوده پنج ساله خدماتي شهرداري تهران براي بسياري از مهاجران در كنار تمايلات سودجويانه دارندگان اراضي وسيع در محدوده حد فاصل محدوده خدماتي پنج ساله و محدوده 25 ساله (قانوني) شهر و همراهي و موافقت سازمانها و نهادهاي ذيربط (مانند شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران، انجمن شهر، شوراي هماهنگي و شوراي طرح و برنامه و ...) با خواستهاي آنان و نيز الزامات گسترش كالبدي شهر تهران در متن تحولات شهرنشيني در كشور و ... موجب مي‌شود تا در محدوده عرفي يا ثبتي اراضي زمين داران بزرگ (كه نامهايي مانند مشيريه، مسعوديه و ...معرف آن است) و يا زمينهاي بزرگ دولتي (مانند افسريه ، كيانشهر و ... نمونه‌هايي از آن است ) به تدريج طرحهاي شهري (با هدف اصلي ايجاد سكونتگاه براي جمعيت )ارائه ، تصويب و اجرا شده و يا قطعات تفكيك شده واگذار شده به متقاضيان تدريجاً توسط آنها ساخته شده و محدوده كنوني منطقه در يك پروسه تقريباً ده تا بيست ساله به سرعت پذيراي جمعيت ساكن زيادي شود .
آزاد شدن محدوده حد فاصل محدوده پنج ساله خدمات شهري و محدوده 25 ساله (كه بخش اعظم منطقه 15 در اين پهنه قرارداشته است) باعث تسريع اين فرايند سكني گزيني جمعيت و پرشدن بافت كالبدي منطقه مي‌شود . عليرغم اين گاهي ، به علت فقدان اطلاعات آماري، امكان برآورد ميزان مهاجرپذيري جمعيت منطقه در دهه 1350 وجود ندارد، هرچند بيشترين شدت مهاجر پذيري محدوده كنوني منطقه مربوط به همين دوره زماني است. رشد محدوده منطقه 15 شهرداری تهران طی چند دهه اخیر پیوسته جریان داشته است ودر سالهای اخیر اکثرزمینهای خالی سطح منطقه توسط واحدهای مسکونی اشغال شده اند.
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها