3 دسامبر؛ روز جهانی معلولین

3 دسامبر؛ روز جهانی معلولین

نمایش جزییات
شخصیت های موفق دنیا با معلولیت جسمانی

شخصیت های موفق دنیا با معلولیت جسمانی

نمایش جزییات
قوانین جامع حمایت از معلولان

قوانین جامع حمایت از معلولان

نمایش جزییات
معلول کیست و معلولیت چیست؟

معلول کیست و معلولیت چیست؟

نمایش جزییات
اقدامات شهرداری تهران در حوزه خدمات رسانی به معلولان

اقدامات شهرداری تهران در حوزه خدمات رسانی به معلولان

نمایش جزییات
مشکل معلولان نیستند مشکل جامعه معلول است

مشکل معلولان نیستند مشکل جامعه معلول است

نمایش جزییات
خود دگردیسی: هر کدامِ ما

خود دگردیسی: هر کدامِ ما "قانون حمایت از حقوق افراد معلول" شویم

نمایش جزییات