Tour
+
شهرداری منطقه 15

شهرداری منطقه 15

نمایش جزییات
ساختمان شماره یک

ساختمان شماره یک

نمایش جزییات
حیاط شهرداری منطقه 15

حیاط شهرداری منطقه 15

نمایش جزییات
حیاط پشتی منطقه

حیاط پشتی منطقه

نمایش جزییات
طبقه زیر همکف ،ساختمان شماره 3

طبقه زیر همکف ،ساختمان شماره 3

نمایش جزییات
درب ورود طبقه زیر همکف،ساختمان شماره 3

درب ورود طبقه زیر همکف،ساختمان شماره 3

نمایش جزییات
نمای کلی از ساختمان شماره 2

نمای کلی از ساختمان شماره 2

نمایش جزییات
طبقه همکف ،ساختمان شماره 1

طبقه همکف ،ساختمان شماره 1

نمایش جزییات
درب ورودی ساختمان شماره 2

درب ورودی ساختمان شماره 2

نمایش جزییات
طبقه اول،ساختمان شماره 3

طبقه اول،ساختمان شماره 3

نمایش جزییات
نمای کلی از ساختمان شماره 3

نمای کلی از ساختمان شماره 3

نمایش جزییات
طبقه اول،ساختمان شماره 1،دفترشهردار

طبقه اول،ساختمان شماره 1،دفترشهردار

نمایش جزییات
نمای کلی دیگری از ساختمان شماره 3

نمای کلی دیگری از ساختمان شماره 3

نمایش جزییات
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها