شماره تماس:

96023515

رایانامه:

babaee-h@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

حسین بابایی

سمت:

شهردار ناحیه 1

سوابق تحصیلی:

اطلاعات در دسترس نیست

تاریخ تولد:

اطلاعات در دسترس نیست

تاریخ شروع فعالیت:

اطلاعات در دسترس نیست
سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در مدرسه زینبیه کرد.
سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در مسجد امام حسن (ع) کرد.
سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در مدرسه میثم کرد.
سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله هاشم آباد کرد.
سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله افسریه جنوبی کرد.
سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله اتابک کرد.
سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله والفجر کرد.
سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله مطهری کرد.
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها