شماره تماس:

96023555

رایانامه:

karkhaneh@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

اله حسین کارخانه

سمت:

شهردار ناحیه 2

سوابق تحصیلی:

دانشجوی ارشد مدیریت کارافرینی

تاریخ تولد:

1347/1/1

تاریخ شروع فعالیت:

1396/12/12
کلاس آموزشی تفکیک پسماند خشک از مبدا در دبستان شهدای نصر محله ابوذر برگزار شد.
کارگاه آموزشی مهارتهای درخواست کردن در سرای محله اتابک برگزار شد.
کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی در سرای محله اتابک برگزار شد.
مساجد سطح محله هاشم آباد شستشو شد.
طرح آموزش چهره به چهره در محله اتابک اجرا شد.
کارگاه آموزشی آشنایی با خط سفید در سرای محله اتابک برگزار شد.
کارگاه آموزشی ایمنی در منزل در سرای محله اتابک برگزار شد.
تفکیک پسماند خشک ویژه شهروندان در پایانه خاوران آموزش داده شد.
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها