پروژه های مهم حمل و نقل و ترافیک


 

مرکز کنترل ترافیک

مساحت: 24 متر مربع

تاریخ شروع: 1/5/1388

تاریخ اتمام: 8/7/1388

هزینه اجراء: 000/000/200 ریال

اهداف:

نظارت و کنترل بر ترافیک عبوری مناطق 14-15-16-19-20

امکانات:

شامل امکاناتی از قبیل 46 دوربین در سطح بزرگراه و تقاطع های اصلی

مناطق مذکور و 6 مونیتور جهت مشاهده وضعیت ترافیک سطح مناطق

تحت پوشش.

نشانی: خیابان خاوران، ابتدای بلوار ابوذر، داخل محوطه شهرداری منطقه 15

  

                             

                                    

ساختمان معاونت حمل و نقل ترافیک و راهنمایی و رانندگی منطقه 15

مساحت: 2100 متر مربع

تاریخ شروع: 1386

تاریخ اتمام: 1388

هزینه اجراء: 000/000/000/20 ریال

امکانات:

دفاتر معاونت حمل و نقل و ترافیک و ریاست راهنمایی و رانندگی

اهداف:

متمرکز نمودن مدیریت حمل و نقل و ترافیک راهنمایی و رانندگی منطقه 15

نشانی: خیابان خاوران، ابتدای بلوار ابوذر، داخل محوطه شهرداری منطقه 15
   

پارک آموزش ترافیک

مساحت: 5000 متر مربع

تاریخ شروع: 1386

تاریخ اتمام: 1388

هزینه اجرا: 000/000/000/5 ریال

امکانات:

 6 دستگاه ماشین شارژی، 10 عدد دوچرخه سالن،

آمفی تاتر رو باز، پل عابر پیاده، احداث ساختمان اداری پارک

آموزش، نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و دیگر ملزومات

اداری.

 نشانی: کیانشهر، خیابان ابراهیمی، خیابان شهید اسماعیلی

  

  

  

احداث 7 پل عابر پیاده

تاریخ شروع: 15/2/1388

تاریخ اتمام: 28/12/1388

هزینه اجرا: 000/000/000/9 ریال

نشانی:

1- خیابان خاوران، مقابل پارک فدائیان                               به طول 40 متر

2- خیابان خاوران، ادامه پل موجود ابوذر خاوران                   به طول 30 متر

3- بزرگراه امام رضا، مقابل مرکز تعویض پلاک خودرو             به طول 76 متر

4- بزرگراه آزادگان، مقابل پارک توسکا                               به طول 120 متر

5- بزرگراه امام رضا، مقابل شهرک صنعتی خاوران              به طول 76 متر

6- خیابان 35 متری اردیبهشت، مقابل 20 متر افسریه        به طول 45 متر

7- بزرگراه امام رضا، مقابل بازار گل                                 به طول 76 متر   

  

                                              

احداث 5 پل مکانیزه

هزینه اجرا: 000/000/000/40 ریال

اهداف: 

تسهیل در عبور پیاده به منظور دسترسی به سامانه اتوبوس های تندرو 3

نشانی:

1- بزرگراه بسیج، تقاطع اتوبان آهنگ

2- بزرگراه بیسج، تقاطع سه راه افسریه

3- بزرگراه بسیج، تقاطع خیابان رحمانی

4- بزرگراه بسیج، تقاطع خیابان آشوری

5- بزرگراه بسیج، تقاطع خیابان ولی عصر(عج)

  

  

ترمینال خاوران