گواهی پایان کار ساختمان


گردش کار گواهی پایان کار ساختمان

مدارک لازم:

1- اصل و تصویر مدرک مالکیت. مدرک مالکیت شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد:(سند مالکیت ششدانگ،برگه قرارداد واگذاری زمین شهری،اجاره نامه سازمان اوقاف، مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران و بنچاق)
2- اصل و تصویر شناسنامه مالکین
3- اصل و تصویر نوسازی سال جاری
4- اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند.
5- اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت(در صورت فوت مالک)
6- نقشه GIS (نقشه2000/1 که محل ملک بر روی آن مشخص باشد)
7- حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است.
8- اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل- در صورت مراجعه وکیل.
9-  گزارش مهندس ناظر(شماره و یا تصویر گزارش ارائه شده)
10- فیشهای برق، آب، گاز، تلفن
 
مدارک لازم:

1-  تاییدیه استاندارد آسانسور برای ساختمانهای دارای آسانسور
2-  تاییدیه آتش نشانی جهت ساختمان های بیش از 6 طبقه
3-  فیش عوارض پرداخت شده
4-  برگه گواهی اتمام بنا
5-  نامه تسویه حساب کامل جهت املاکی که عوارض آنها تقسیط گردیده

انواع گواهی ساختمان:
 
عدم خلاف - بلا مانع ناحیه - پایان ساختمان -  پایان ساختمان قبل از 1349
تمدید پایان ساختمان -  پایان کار آپارتمانی