en-UScy-GB
en-UScy-GB
 
 

اخبار نواحی

Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در سرای محله کیانشهر شمال...

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله کیانشهر شمالی کرد.
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در سرای محله رضویه

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله رضویه کرد.
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در دبیرستان شهید خدایی

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در دبیرستان شهید خدایی کرد.
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در بوستان مبعث

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در بوستان مبعث کرد.
Document

عملیات لکه گیری در ناحیه 8 فاز 2 بلوک 4

عملیات لکه گیری در خاورشهر فاز 2 بلوک 4 به متراژ40 متر مربع
Document

اجرای عملیات لوله گذاری در ناحیه 8 خیابان جور ابراهیمیان

اجرای عملیات لوله گذاری فاز 1 خیابان جور ابراهیمیان به متراژ 10 متر طول
Document

برگزاری نمایشگاه ساختار قامتی(حرکات اصلاحی)در ناحیه 8

واحد ورزش اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 8 خاورشهر اقدام به برگزاری نمایشگاه ساختار قامتی و حرکات اصلا...
Document

عملیات مناسب سازی محور کمربندی شرقی در خاورشهر

ادامه عملیات مناسب سازی محور کمربندی شرقی به مقدار1150 متر مربع
Document

لکه گیری و و روکش مدارس سطح خاورشهر

عملیات لکه گیری و و روکش مدارس به مقدار 150 متر مربع
Document

عملیات لکه گیری در ناحیه خیابان دماوندتقاطع کارون

عملیات لکه گیری خیابان دماوند تقاطع کارون به متراژ35 متر مربع

جستجوی در اخبار نواحی

دسته بندی اخبار

Untitled Document

آموزش های شهروندی

دانش افزایی کاربردی برای زندگی

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها