en-UScy-GB
en-UScy-GB
 
 

اخبار نواحی

Document

شستشوی المانهای بزرگراه امام رضا (ع)

به همت اداره امورشهری و محیط زیست و با همکاری عوامل  خدمات شهری ناحیه 4 شستشوی المانهای بزرگراه امام...
Document

کلاس آموزشی (تفکیک از مبدا) ویژه بانوان سرای محله مشیریه

به همت اداره امورشهری و محیط زیست و همکاری واحد بازیافت ناحیه 4 کلاس آموزشی (تفکیک از مبدا) ویزه بان...
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در مدرسه توحید

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در مدرسه توحید کرد.
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در مدرسه اشرف رهنما

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در مدرسه اشرف رهنما کرد.
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در سرای محله هاشم آباد

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله هاشم آباد کرد.
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در سرای محله ولیعصر

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله ولیعصر کرد.
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در سرای محله مینابی

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله مظاهری کرد.
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در مدرسه قاضی طبایی

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در مدرسه قاضی طبایی کرد.
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در سرای محله مظاهری

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله مظاهری کرد.
Document

کارگاه آموزشی سامانه 1888 منطقه 15 در مدرسه معتمدی

سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در مدرسه معتمدی کرد.

جستجوی در اخبار نواحی

دسته بندی اخبار

Untitled Document

آموزش های شهروندی

دانش افزایی کاربردی برای زندگی

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها