گزارش تصویری ناحیه6 // برگزاری شورای فرهنگی ورزشی

اداره اجتماعی وفرهنگی ناحیه اقدام به برگزاری جلسه شورای فرهنگی ورزشی اجتماعی نمود

گزارش تصویری ناحیه6 // اطلاع رسانی غرف بازیافت

واحد بازیافت اداره خدمات شهری و محیط زیست ناحیه 6 اقدام به اطلاع رسانی در خصوص نحوه و چگونگی کارغر...

گزارش تصویری ناحیه 4// لکه گیری آسفالت خ مزینانی

به همت اداره فنی و عمرانی ناحیه 4 در جهت ایجاد نسهیل در عبور و مرور رانندگان و شهروندان محترم در مو...

گزارش تصویری ناحیه 4// بازدید از کتابخانه مدرسه دخترانه شهید اسکند...

به همت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 4 و اداره آموزش شهروندی و مشارکتها بازدید کارشناس شهروندی ناحیه...

گزارش تصویری ناحیه6 // نصب سنگ مزار 3شهید گمنام در محله والفجر

اداره اجتماعی وفرهنگی با مشارکت  اداره فنی وعمران ناحیه اقدام به نصب سنگ قبر 3شهید گمنام در بوستا...

گزارش تصویری ناحیه6 // برگزاری کارگاه آموزشی سلامت روان

واحد امور بانوان اداره اجتماعی وفرهنگی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی سلامت روان در سرای محله مسع...
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها