شماره تماس:

96023336

رایانامه:

moradzadeh-f@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

فرانک مرادزاده

سمت:

کارشناس سایت

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشدکامپیوتر نرم افزار

تاریخ تولد:

1369/2/22

تاریخ شروع فعالیت:

1392/4/1

شماره تماس:

96023106

رایانامه:

ganji-mal@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

سمیه گنجی

سمت:

کارشناس روابط عمومی (مسئول بارگذاری اخبار)

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تاریخ تولد:

1362/10/26

تاریخ شروع فعالیت:

1388
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها