en-UScy-GB
en-UScy-GB
 

شماره تماس:

96023710

رایانامه:

ghorbani-ar
@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

آرش قربانی

سمت:

شهردار ناحیه 6

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

تاریخ تولد:

15/4/1358

تاریخ شروع فعالیت:

5/8/1387

اخبار ناحیه 6

Untitled Document

آموزش های شهروندی

دانش افزایی کاربردی برای زندگی

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها