en-UScy-GB
en-UScy-GB
 

شماره تماس:

96023030

رایانامه:

mousavi-h@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

سید حمید موسوی

سمت:

قائم مقام شهردار

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

تاریخ تولد:

ذکر نگردیده است

تاریخ شروع فعالیت:

سال 1373
Untitled Document

آموزش های شهروندی

دانش افزایی کاربردی برای زندگی

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها