شماره تماس:

96023060

رایانامه:

doostmohammadi@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

مجید دوست محمدی

سمت:

رئیس حراست منطقه

سوابق تحصیلی:

ذکر نگردیده است

تاریخ تولد:

ذکر نگردیده است

تاریخ شروع فعالیت:

سال1397
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها