en-UScy-GB
en-UScy-GB
 

شماره تماس:

96023066

رایانامه:

sasaninejad@tehran.ir

شماره تماس:

96023066


نام و نام خانوادگی:

امین ساسانی نزاد

سمت:

رئیس اداره بازرسی

سوابق تحصیلی:

اطلاعات دردسترس نیست

تاریخ تولد:

اطلاعات در دسترس نیست

تاریخ شروع فعالیت:

1395/10/22
Untitled Document

آموزش های شهروندی

دانش افزایی کاربردی برای زندگی

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها