شماره تماس:

96023066

رایانامه:

sasaninejad@tehran.ir

شماره تماس:

96023066


نام و نام خانوادگی:

امین ساسانی نژاد

سمت:

رئیس اداره بازرسی

سوابق تحصیلی:

اطلاعات دردسترس نیست

تاریخ تولد:

اطلاعات در دسترس نیست

تاریخ شروع فعالیت:

1395/10/22
Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها