شماره تماس:

96023101

رایانامه:

mohammadbeigi-s
@tehran.ir

شماره نمابر:

ذکر نگردیده است


نام و نام خانوادگی:

صدیقه محمد بیگی

سمت:

رئیس روابط عمومی

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس پژوهش اجتماعی

تاریخ تولد:

1356/5/10

تاریخ شروع فعالیت:

سال 1386
رئیس روابط عمومی
رئیس روابط عمومی
صدیقه محمد بیگی

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس پژوهش اجتماعی


رزومه کاری و سوابق


مدیر روابط عمومی منطقه 17 از سال 86- 88

مدیر روابط عمومی منطقه 19 از سال 89- 92


Untitled Document

مشارکت شهروندان

ارسال فیلم,عکس,ایده,خبر و ...

Untitled Document

پرسش های متداول

پاسخ سوالات مشابه شهروندان

Untitled Document

ارتباط با ما

دریافت آدرس و تلفن واحد ها