نام و نام خانوادگی :

حسن ارسنجانی

نام پدر :

عباسعلی

نام مادر :

جواهر کاشانی

تاریخ تولد :

1334

محل شهادت :

سردشت

تاریخ شهادت :

1366

نحوه شهادت :

دفاع مقدس

شغل :

بسیج

دسته :

بسیج

محل دفن :

بهشت زهرا

زندگی نامه :

وصیت نامه: