بانک ها

بانك شهر - شعبه خاورانتوضیحاتکدپستی

آدرس

تهران - منطقه15 - خاوران - نرسيده به خيابان نبرد- جنب فرهنگ سراي جوان

رایانامه

شماره تماس

٢٥٧٨٢٠٣٣، ٣٣٠٠٠٠٣٣
تصاویر بیشتر