بانک ها

بانك ايران زمين - شعبه افسريه -توضیحاتکدپستی

٥٦٦٥٤٩٤٥٨١

آدرس

تهران - منطقه ٥١ - افسريه - نرسيده به ميدان آقانور

رایانامه

شماره تماس

٧٩٩٥٦٨٣٣
تصاویر بیشتر