بانک ها

بانك ملي - شعبه ميدان بسيجتوضیحاتکدپستی

٩٦١٥١٦٧٨٧١

آدرس

تهران - منطقه ٥١ - خاوران - م .بسيج - جنب تاﻻر شادي هاي زندگي

رایانامه

شماره تماس

٣٧٦٦٦٨٣٣
تصاویر بیشتر