بانک ها

بانك صادرات - شعبه اسﻼم آباد افسريهتوضیحاتکدپستی

٦١٩٤٩٧٦٨٧١

آدرس

تهران - منطقه ٥١ - افسريه - ٥١ متري اول - نبش خيابان ٨ متري - ك .هشتم

رایانامه

شماره تماس

٨٧٢٧٤١٣٣
تصاویر بیشتر