بانک ها

بانك صادرات - شعبه ٥١ متري اول افسريهتوضیحاتکدپستی

آدرس

تهران - منطقه ٥١ - افسريه - 15متري اول - نبش خيابان سيزدهم

رایانامه

شماره تماس

٧٧٩٩٠٨٣٣ الي ٨، ٤٩٤٧٤١٣٣
تصاویر بیشتر