بانک ها

بانك مسكن - شعبه بلوار ابوذر -توضیحاتکدپستی

٦٥١٥٤٧٩٧٧١

آدرس

تهران - منطقه ٥١ - بلوار ابوذر - روبروي پارك شاهد

رایانامه

شماره تماس

٨٦٦٣٤١٣٣، ٧٤٦٤٣٨٣٣، ٤٥٣٥٢٨٣٣، ٧٤٧٤٣٨٣٣ الي ٨
تصاویر بیشتر