بانک ها

بانك ملت - شعبه بلوار ابوذر جنوبيتوضیحاتکدپستی

٤٥٨٦٨٧٩٧٧١

آدرس

تهران - منطقه ٥١ - بلوار ابوذر - پل چهارم - ابوذر جنوبي

رایانامه

شماره تماس

٦٣٣١٠٨٣٣، ٧٠٠٦٢٨٣٣
تصاویر بیشتر